Kosár

A kosarad jelenleg üres

I. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Paintcocktail.com Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1., Cg. 14-09-313431, a továbbiakban: „Paintcocktail.com”) kizárólagos tulajdonában álló és a Paintcocktail.com által működtetett www.paintcocktail.com, illetve www.paintcocktail.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt a Paintcocktail rendezvényeken sem, ez alól kivételt képez a PaintCocktail Junior rendezvény, valamint a zártkörű programok. Kiskorú személyek a PaintCocktail Junior elnevezésű programon szülői engedéllyel vehetnek részt. Ha kiskorú vendég érkezik a programra, minden esetben (akár Junior, akár zártkörű, akár nyilvános PaintCocktail programon vesz részt) a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „PaintCocktail” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A PaintCocktail, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

II. Alapfogalmak

Üzemeltető: Paintcocktail.com Kft.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre

Ajándék vásárlás: Ajándéktárgy (pl. bögre, póló) vásárlása a Weboldalon keresztül

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi festészeti élmény, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető PaintCocktail közösségi festészeti program

Weboldal: www.paintcocktail.com és annak minden microoldala

Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

 

III. A PaintCocktail működése

A PaintCocktail közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a PaintCocktail instruktorának segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket PaintCocktail határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

 

Változó tényezők: Az események időpontja, helyszíne, instruktora és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a PaintCocktail megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és az instruktor estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

PaintCocktail mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

 

Időkeret: A PaintCocktail törekszik arra, hogy időben induljon és két óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

 

Végtermék: A PaintCocktail semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

 

A PaintCocktail festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a PaintCocktail számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a PaintCocktail engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

 

Lemondás: A PaintCocktailt 8-nál kevesebb jelentkező esetén lemondjuk, erről érintett felhasználót e-mailben értesítjük.

 

Viselkedési normák

A PaintCocktail eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

 

IV. Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás

 • Jegyvásárlást a Weboldalon a jegyvásárlás gombra kattintva lehet indítani.
 • A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név
  • E-mail cím
  • Irányítószám
 • A Jegyvásárlás a Braintree vagy a PayPal rendszerén keresztül történik, Felhasználó a Jegyvásárláskor a Braintree, illetve a PayPal ÁSzF-jét is köteles elfogadni.
 • Aszerint, hogy a Paintcocktail.com Kft vagy Partner szolgáltatója látja el a szolgáltatást, a Jegyvásárlásról vagy a Paintcocktail.com Kft állít ki elektronikus számlát a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül, melyet Felhasználó az álatala megadott e-mail címre megkap, vagy pedig a Partner szolgáltató állítja ki azt az esemény helyszínén.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A kiválasztott képet
  • Az instruktor nevét
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény kezdőidőpontja előtt 72 órával módosítania kell a jegyet vagy jegyeket a Jegyek módosítása oldalon: http://paintcocktail.com/jegyek-modositasa/kod-beirasa . A jegymódosítással Felhasználó egy kuponkódot vált ki, mellyel a lemondás napjától számított két hónapon belül, a férőhelyek függvényében, be tudja váltani a kuponkódját. Egyéb fórumon (Facebookon, e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 72 órával nem módosítja jegyét a paintcocktail.com online felületen, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. A már kifizetett jegyek árát módosítás, lemondás esetén és egyéb esetben sem áll módunkban visszafizetni.

 

Ajándékvásárlás

 • A Weboldalon a közösségi festés szolgáltatás mellett ajándéktárgyak vásárlására is lehetőség van.
 • A Vásárlás a Braintree vagy a PayPal rendszerén keresztül történik, Felhasználó vásárláskor a Braintree illetve a PayPal ÁSzF-jét is köteles elfogadni.
 • A Vásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki.
 • Az ajándékkártyát, amennyiben Felhasználó erre igényt tart, szolgáltató ingyenesen postázza Felhasználónak. A többi ajándéktárgyat Felhasználó személyesen veheti át az Eseményen az Instruktortól.
 • Az ajándéktárgy minőségéért PaintCocktailt nem terheli felelősség

 

Promóciók

 • A PaintCocktailnak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.
 • Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben PaintCocktail nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.
 • A 2017-es GLAMOUR-napok 20%-os kedvezménye 2017. április 6-9. között érvényes.

 

V. Hírlevél

 • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a PaintCocktail témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

 

VI. Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a PaintCocktail közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a PaintCocktail közösség része.

A PaintCocktail Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet PaintCocktail marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

 

VII. Felelősség

A PaintCocktail semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a PaintCocktail szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. PaintCocktail a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a PaintCocktail eseményen készült festményekkel, valamint a PaintCocktail eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

PaintCocktail nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a PaintCocktail eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • A PaintCocktail eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. ajándéktárgyak) elérhetősége vagy szállítása

 

A PaintCocktail Eseményen ital- és ételfogyasztás az adott helyszín kínálata alapján lehetséges. A fogyasztás költsége Felhasználót terheli, azt a PaintCocktail jegyára nem tartalmazza.

PaintCocktail nem vállal felelősséget a felszolgált ételek és italok minőségéért, mennyiségéért, ez a felelősség az adott helyszínt terheli.

 

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@paintcocktail.com